Základné Otázky a odpovede, FAQ

FAQ- Často kladené otázky Za aký čas distribučná spoločnosť vydá stanovisko k žiadosti o pripojenie resp. žiadosti o rezervovanú kapacitu pre malý zdroj? Distribučná spoločnosť má zo zákona vydať stanovisko do 10 dní. Ako dlho trvá realizácia fotovoltaickéj elektrárne na dom? Samotná montáž FVZ na rodinných domoch trvá 3-4 dni(samozrejme záleží o aký výkon, plochu atd. ide). Kompletná

Zelená domácnostiam

Dotácie na panely. Zelená domácnostiam. Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia