Nová generácia batérií pre fotovoltaiku.

Nová generácia batérií: Vynález Čecha nadchol čínskeho miliardára Vynálezca Ján Procházka urobil vďaka superbatérii dobré meno nielen svojej rodnej Českej republike, ale jeho nápad možno označiť za revolučný. Batéria, ktorú vymyslel, môže byť významná pre niektoré odvetvia. Energetika či automobilový priemysel. Práve tieto dve odvetvia čaká nová budúcnosť vďaka batérii a technológii HE3DA. Táto technológia

Zelená domácnostiam

Dotácie na panely. Zelená domácnostiam. Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam. Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia