Fotovoltaická elektráreň.

Ako to funguje:

Solárne moduly prijímajú slnečné žiarenie zo slnka a prevádzajú ho na jednosmerný prúd (DC).

solarny-clnok

Táto DC elektrina je privedená do striedača, kde sa premení na AC striedavý prúd s čistou sínusovou frekvenciou na užitočnú elektrinu pre bežné moderné spotrebiče.

Táto vyrobená elektrická energia je spotrebovávaná v budove. Prípadný nevyužitý prebytok elektriny je vrátený do distribučnej siete.

Grid ON solárne systémy sú bežné v mestských oblastiach, kde už existuje prítomnosť distribučnej siete (ZSDIS, SSE-D a VSD).

FVE Grid on

Systém Grid On – čiže systém pripojený na sieť. Je to systém najčastejšie využívaný hlavne z dôvodu, že je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. Pri takomto pripojení využíva el. energie zo siete v čase keď slnko nesvieti (v noci) alebo keď má veľmi nízku intenzitu (skoro ráno a neskôr večer prípadne pri extrémne zlých podmienkach počasia).

Základné komponenty:
1 sada 250 Wp poly solárnych modulov
1 set grid sieťový menič
1 sada AC a DC rozvádzače
1 sada montážny systém

Poznámky:
Výkonnosť : Záruka solárneho panelu je 25 rokov.
Materiál : Záruka slnečného materiálu je 10 rokov.

Využite svoju šancu a zaobstarajte si prostredníctvom nás tento revolučný zdroj energie, ktorá je ekologická, nevyčerpateľná a zadarmo!!! Je to energie budúcnosti. Využívajte všetky jej výhody a benefity!