Hybridné solárne systémy.

Hybridné solárne systémy
Uchovanie energie na neskoršiu použitie.

Hybriný systém je to kombinácia systému grid off a grid on. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahujú ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory.

V zásade ide o solárnu solárnu sústavu s extra akumulátorom, ktorá slúži na ukladanie nadbytočného výkonu na kompenzáciu špičkového zaťaženia alebo používania v noci. Tento typ systému nie je zvyčajne určený na to, aby bola domácnosť mimo verejnej siete, hoci to má potenciál.

Ako Hybrid FV elektráreň funguje?

Fotovoltaická elektráreň POWER M je hybridná fotovoltaická elektráreň s akumuláciou do akumulátora, ktorá Vám zabezpečí určitú nezávislosť. Elektrina získaná zo slnka je primárne použitá na chod spotrebičov v domácnosti. Prípadné prebytky elektrickej energie sú ukladané do akumulátorov. Uloženú energiu je možné využiť, keď slnko nesvieti.

Ráno / polojasno

Ráno, alebo keď je polojasno, fotovoltaická elektráreň nevyrába dostatočné množstvo elektriny na pokrytie potrieb domácnosti. Pretože je akumulátor vybitý, je nutné chýbajúcu energiu doplniť z distribučnej siete.

Poludnie / jasno

Cez deň vyrába fotovoltaická elektráreň viac energie, než domácnosť potrebuje. Prebytky sú ukladané do akumulátora. A preto veľa elektriny z distribučnej siete nie je potreba, pretože určitú časť vykryje uložená el. energia z akumulátora.

Večer / slnko nesvieti

Večer a v noci fotovoltaická elektráreň nevyrába. Akumulátor je ale nabitý a tak je na prevádzku spotrebičov použitá uložená energia. Akumulátor sa vybíja. Vo chvíli, keď sa batéria vybije, na prevádzku domácnosti sa použije elektrina z distribučnej siete.

 

 

Hybridné systémy sú buď 1 fázové, alebo 3 fázové.

hybrid-solar-system