Opäť  je možné inštalovať väčšie zdroje pre pokrytie, alebo zníženie spotreby na firemných budovách, objektoch.

Lokálny zdroj

Lokálny zdroj je výroba elektriny na vlastnú spotrebu odberateľa elektriny.

Výrobca nemusí striktne kontrolovať prebytok, nakoľko 10% výkonu môže pretiecť do verejnej siete, avšak tento prietok nesmie trvať viac ako 2 x 15 min.

Firmy si  môžu pripojiť fotovoltaickú elektráreň v režime tzv. lokálneho zdroja.

Fotovoltické systémy  do 500 kWp sú vhodné pre firmy a inštitúcie, ktorých odber elektriny prebieha počas dňa, teda v čase kedy svieti slnečné žiarenie. 

Ide napr. o administratívne budovy, obecné úrady, lekárne, mliekárne, mraziarne, obchodné centrá…

To znamená, že pri vhodne navrhnutom systéme dokáže odberné miesto spotrebovať takmer celú vyrobenú elektrinu, a to aj bez nutnosti akumulácie elektriny do akumulátora.

elektrareň na firmu

Platíte veľa za elektrinu? Z roka na rok vyššie faktúry a do budúcna bude len horšie. Vedeli by ste tie peniaze využiť aj lepšie?

Nainštalujte si fotovoltickú elektráreň (FVE) a znížte zbytočne vysoké faktúry za spotrebovanú elektrinu.

Ušetrené peniaze vám zostanú a môžete ich využiť na ďalší rozvoj svojej firmy či podniku.

Podmienky pre lokálny zdroj:

  • lokálny fotovoltaický zdroj mäže mať maximálny výkon rovný maximálnej rezervovanej kapacite odberného miesta (hodnote MRK v kW);
  • musí byť naviazaný na EIC odbeného miesta;
  • maximálny výkon je stanovený na 500 kWp / inštaláciu;
  • lokálny zdroj, nemusí platiť za TPS tohto zdroja (tarifa za prevádzkovanie systému)

Príklad Lokálneho zdroja pre firmu:

Inštalovaný výkon fotovoltického systému: 30 kWp 

Typ riešenia: fotovoltaika on-grid bez batérie, menič GoodWee vrátane monitoringu výroby a spotreby, s regulátorom výkonu pre obmedzovania výkonu meničom 

Ročná výroba z elektriny: 32 MWh

Spotreba firmy: 80 MWh

Cena elektriny za kWh zo siete: 0,17 € / (170 € za MWh)

Miera využitia elektriny z FV na vlastnú spotrebu: 95%

Ročná úspora elektriny: 5 168€

Cena riešenia na kľúč s DPH: 30 000 € bez DPH, jedná sa o prenesenie daňovej povinnosti Sekcia F-43.

Návratnosť riešenia: 5,8 roka

Záruka výrobcu na výkon FV panelov: 25 rokov

Záruka výrobcu na menič: 10 rokov 

Záruka výrobcu na konštrukciu: 10 rokov

 

V prípade záujmu o návrh a cenovú ponuku na lokálny zdroj pre Vašu firmu nás neváhajte kontaktovať.