FV elektráreň pre domácnosti

FV elektráreň pre domácnosti

Fotovoltická elektráreň pre domácnosti.

Energickú nezávislosť pre domácnosti

Energia zo slnka.

V súčasnosti asi ani neexistuje domácnosť, ktorá by si dokázala predstaviť čo i len na mesiac ostať bez elektrickej energie. Elektrická energia sa stala najdôležitejšou súčasťou v bežnom živote ľudí. Využívame ju denne takmer sústavne a stala sa doslova nevyhnutnou zložkou života každého človeka. Či už v práci alebo v domácnosti svietime ňou, varíme, pečieme, ohrievame, kúrime, zapíname PC, pozeráme TV, nabíjame mobilné telefóny, žehlíme, perieme…

solarny system

Ponúkame Vám možnosť získať čiastočnú alebo úplnú energickú nezávislosť a tým znížiť mesačné výdavky a viazanosť na monopoly distribučných spoločností! Možnosť využiť energiu zo slnka, ktorá patrí všetkým a pritom ju nikto nevlastní!!! Je nevyčerpateľná a je zadarmo!!! Taktiež je tu možnosť vďaka štátnemu výkupu navýšiť rozpočet rodinného rozpočtu predajom prebytkov tejto ekologickej energie!

Spotreba el. energie aj v najbežnejšej nenáročnej domácnosti ja naozaj veľká a aj jej cena a tá ako všetci dobre vieme neustále rastie. V mnohých prípadoch aj 2 x za rok!

Popis pre systém Grid on – pripojený na sieť:

Fotovoltické panely môžu byť umiestnené buď na šikmej, alebo rovnej streche domu. Fotovoltické panely pospájané do fotovoltického systému produkujú jednosmerné napätie, ktoré je cez RH DC rozvádzač FV systému s istením privádzané do meniča napätia.
V meniči sa transformuje na klasické sieťové napätie a zasa, kvôli bezpečnosti, cez FV RH AC rozvádzač s istením privedené do hlavného domového rozvádzača RHD.
V RHD je pripojená verejné distribučná siete z ER rozvádzača, ktorý musí byť umiestnení na hranici pozemku.

Grid off

Systémy grid off – čiže nepripojené na verejnú rozvodnú sieť alebo aj tzv. ostrovné systémy. Ide o FV systém plne nezávislí na akejkoľvek externej prípojky el. energie. Obsahuje pole výkonných solárnych batérií schopných uskladniť obrovské množstvo el. energie a produkovať ju práve vtedy, keď je nedostatok slnečného žiarenia, t.j. v noci ráno večer, alebo pri extrémne zlých podmienkach počasia. Taktiež je možné pri ňom čerpať štátnu podporu v podobe doplatku od DS. Hlavnou výhodu tohto systému je úplná energetická samostatnosť a nezávislosti na vývoji trhu s el. energiou!!!

Štandardný systém pre domácnosť Grid on – pripojený na sieť

solarny system dom

Kocmunda

Website: