Fotovoltaická elektráreň na kľúč

Elektráreň Vám postavíme na základe zmluvy, v ktorej budeme garantovať konečnú cenu.

V priebehu realizácie nevzniknú žiadne iné náklady a zmluvná cena bude konečná a nemenná.

Do rozsahu prác pri realizácii FVE na kľúč patrí:
– vyhodnotenie vhodnosti lokality
– navrhnutie veľkosti a umiestnenia elektrárne
– spracovanie projektovej dokumentácie PD, DSV, MPP
– vyriadenie všetkých žiadostí a povolení (DS, URSO)
– dodanie, montáž a revízia
– uvedenie zdroja do prevádzky

Obchodné informácie:
EU-POWER, s.r.o.
IČO: 46970592
DIČ: 2023667723

Bankové spojenie:
Tatra banka Číslo účtu: 2925887327/1100
Sídlo: Hlavná 15/24, 952 01 Vráble

Kancelária-prevádzka:
Hlavná 15/24, Vráble
Informácie o cenách a objednávky solárnych systémov získate vyplnením dotazníka pre záujemocov o solárnu elektráreň

Formulár pre záujemcov o solárnu elektráreň

Neváhajte a kontaktujte nás.

Ponúkame Vám vypracovanie cenovej ponuky zdarma.

Vyplnte dotazník a my Vám vypracujeme predbežnú cenovú ponuku.


Zväčšiť mapu