Solárne panely

Zariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu priamo na elektrickú. Tieto články sa nachádzajú napr. v kalkulačkách, hodinkách. Fotovoltaický článok je vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, na ktorej vzniká napätie. Podstatou celej premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu je vnútorný fotoelektrický jav. Svetlo dopadajúce na polovodičový materiál v ňom zvyšuje koncentráciu nosičov náboja oproti stavu bez osvetlenia. Dopadajúce fotóny, ktoré sú polovodičovým materiálom prijaté, odovzdaním svojej energie vytvárajú elektróny a diery. Elektróny a diery separované PN prechodom sú potom zberané do vonkajšieho obvodu, kde je ich prítomnosť registrovaná ako elektrické napätie alebo jednosmerný prúd. Využívajú sa aj vo vesmírnych sondách.

Solárny článok či slnečný článok sa vyčleňuje pre zariadenia špeciálne určené na získavanie energie zo slnečného žiarenia, zatiaľ čo termín fotovoltaický článok je všeobecne používaný termín. Oblasť technológie a výskumu týkajúca sa aplikácie fotovoltaických článkov sa nazýva fotovoltaika.

Solárny fotovoltaický modul – FV panel

Solárne panely(moduly) sú obvykle konštruované z kryštalického kremíka, ktorý sa používa v iných odvetviach (napríklad mikroprocesorovom priemysle) a drahšieho arzenidu gália, ktorý sa vyrába výhradne pre použitie v bunkách fotovoltaických článkoch.

Iné, účinnejšie solárne panely sú zostavené uložením zliatin amorfného kremíka v nepretržitom roll-to-roll procese. Solárne články vytvorené z tohto procesu sú nazývané amorfné solárne články, alebo sa aj označujú ako-Si. Solárne panely vyrobené pomocou technológie amorfného kremíka sú odolnejšie, efektívnejšie a tenšie ako ich kryštalické náprotivky. Avšak majú nevýhodu tú, že zaberú 2x väčšiu plochu ako polykryštalický fotovoltaický panel.

Najnovšie solárne panely fungujú na molekulárnej alebo kvantovej úrovni, a predstavujú vzrušujúce nové technológie prichádzajúce na trh. Tieto solárne panely sú tvorené implantáciou uhlíkovej nanotrubice, alebo kvantové bodky do ošetreného plastu. Na rozdiel od kremíkovej bázy solárnych panelov, tieto solárne panely sa nemusia vyrábať v čistej miestnosti, a preto výrobné náklady sú o niečo nižšie.

fotovolticky-panel
Fotovoltaická elektráreň

Fotovoltaická elektráreňje súbor menšieho či väčšieho počtu solárnych panelov, striedača či striedačov, podporných a istiacich prvkov. Samozrejme, že k elektrárni patrí aj konštrukčné prvky a kabeláž. Solárne elektrárne sa líšia predovšetkým svojím výkonom, inak sa väčšinou jedná o rovnaký princíp – energia vyrobená dopadom slnka na fotovoltaické panely sa premení v striedači na striedavé veličiny a potom je odovzdaná do domových rozvodov.
Slnečnú elektráreň môžte postaviť na streche svojho rodinného domu, chaty, výrobnej haly atd. Podľa spôsobu dodávky energie pre objekt rozlišujeme tieto základné spôsoby:
instalacie-solarne
– GRID ON = Paralelné pripojenie na sieť DS a výroba z FV panelov je využívaná pre vlastnú spotrebu.
– Ostrovné systém-GRID OFF (bez pripojenia na elektrickú rozvodnú sieť)

Ponuka fotovoltaických solárnych panelov

Kvalitné fotovoltické panely

Viessmann VITOVOLT 300

Vitovolt 300 – fotovoltaický modul s vysokým energetickým výnosom

Profitujte aj vy z týchto výhod:

Technika s vysokým výnosom

Prísny proces výberu článkov pre vysokokvalitný celkový vzhľad

Vyhotovenie odolávajúce poveternostným vplyvom pre spoľahlivú prevádzku

Antireflexné sklo pre vysoké energetické výnosy

Vitovolt 300 – fotovoltaický modul s vysokým energetickým výnosom

Kvalitné fotovoltické panely Made in GERMANY

Viessmann_MS_03318

 

V našej ponuke fotovoltických panelov nájdete ďalej nasledovné FV moduly od TOP 30 svetových výrobcov. Ponúkame len A class FV panely.

Trina Solar, Yingli solar,Canadian Solar, Jinko Solar…

Ako to funguje-solárne panely

Aký je rozdiel medzi slnečným kolektorom a fotovoltaickým solárnym panelom?<

Solárny kolektor

Zariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrieva čierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha na veľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla pri nízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskej republiky je celková doba slnečného svitu, t.j. bez oblačnosti, 1600 – 2000 hodín ročne.

Využitie solárnych kolektorov

prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle…
ohrev vody pre bazény celoročne
vykurovanie priestorov (budovy, skleníky…)
sušenie rastlín

Solárny panel

Solárny panel(solárny modul,fotovoltaický moduly, fotovoltaický panel) obsahuje štandardne 60 a viac fotovoltaických článkov(veľkoplošná polovodičová súčiastka), ktoré sú pospájané vodičmi(striebro, meď, alebo iné vodivé kovy).
Najbežnejšie používané pásiky sú pocínované meďou.
Pretože je čistý kremík lesklý a môže odrážať až 35% slnečného svetla, preto na zmenšenie hodnoty strateného slnečného svetla sa na kremíkové doštičky používa antireflexný náter. Najbežnejšie používaný je oxid titánu a oxid kremičitý.

Solárne články sú potom zapuzdrené a sú zaliate do kremíkového kaučuku alebo polyvinyl acetátu. Zapuzdrené solárne články sú umiestnené do hliníkového rámu ktorý má mylarový alebo tedlarový zadný kryt a sklenený alebo plastový kryt.

Solárny panel môže byť použitý ako súčasť väčšieho fotovoltaického systému tzv. fotovoltická elektráreň, ktorý vyrába a dodáva elektrinu pre komerčné a obytných aplikácie. Každý panel(modul) má určité hodnoty ako výkon, výstupné napätia atď. Štandardné výkony solárnych panelov sú od 100 do 320 wattov. Účinnosťi panelov je bežne od 8% až do 21%.