Fotovoltické systémy a fotovoltické elektrárne.

Ide o systémy na výrobu elektrickej
energie zo SLNKA. Slnko dáva život na tejto planéte už miliardy rokov. Vždy tu bolo a bude pre Vás a ponúka toho veľa! Teplo, svetlo, elektrickú energiu.

fotovoltaika-dom-firma

Hlavná oblasť, ktorej sa naša firma venuje, je Fotovoltaika. Ide o Fotovoltaické systémy (ďalej FVS) resp. Fotovoltaické elektrárne (ďalej len FVE, FTVE…) na výrobu el. energie. Tieto energetické systémy môžu slúžiť dvom účelom pre dve hlavné skupiny odberateľov:

1. Fotovoltaika a solárne systémy pre Domácnosti.

 

Pre domáceho užívateľa ako čiastočná alebo úplná náhrada el. energie z verejnej siete a vedľajší zdroj určitého príjmu. Prestaňte sa obmedzovať a viazať na monopoly. Prestaňte platiť zbytočne za drahú energiu! Využite tú, ktorá patrí všetkým! Je ekologická, nevyčerpateľná a zadarmo! Domácnosť môže využiť dva základné systémy:

a) Grid Off – Je to takzvaný ostrovný systém. Inštaluje sa do stavieb, kde nie je možné pripojiť sa na verejnú elektrickú sieť. Jeho princípom fungovania je výroba el. energie solárnymi panelmi a jej následné uskladnenie v batériách a následné využitie. Takto vyrobenú a uskladnenú elektrickú energiu môžete využívať i v čase, keď slnko nesvieti alebo osvit je už slabý. Jeho najväčšie využitie je na chatách letných domoch alebo iných ťažko prístupných miestach, kam nemohla byť dotiahnutá prípojka energetiky DS.

b) Grid On – Je to systém inštalovaný v rodinných domoch, ktoré už sú alebo budú pripojené na verejný elektrický rozvod (VER, verejnú el. sieť – VES). Hlavným zmyslom týchto systémov je počas dňa vyprodukovať el. energiu pre vlastnú spotrebu, čím šetríte náklady na jej kúpu od energetických závodov. A prebytočnú nespotrebovanú enregiu predáte odovzdá do DS.
Navyše na inštaláciu takéhoto systému mu štát pripeje dotáciou z programi zelená domácnostiam.
Štát vytvoril podmienky pre podporu fotovoltiky na Slovensku a to v zákone o OZE (Zbierka zákonov č. 309/2009).

Viac o dotáciách: zelena domacnostiam

Termické systémy pre ohrev vody

Pre domácnosti ponúkame inštaláciu termický systémov (slnečné kolektory) na kľúč.

Pre tieto systémy je taktiež možné využiť štátnu dotáciu z programu zelená domácnostiam.

2. Fotovoltaika pre firmy a spoločnosti.

Obrovské náklady na el. energiu spojené s jej spotrebou, či už vo výrobnom procese alebo na chod veľkých kancelárskych komplexov, hotelov, penziónov nemocníc atď… je možné vyriešiť fotovoltickou elektrárňou na streche objektu. Sú dve možnosti inštalácie a úspory elektrickej energie.

Výstavba FVE pre vlastnú spotrebu. V tomto prípade vyrábate el. enrgiu a aj si ju spotrebujete v objekte. Ak vzniknú prebytky nespotrebovanej elektriny, tak tie je nutné uskladniť do batérií, alebo do vody.. V tejto variante šetríte energiu, ktorú ste nespotrebovali od DS, pretože ste si ju sami vyrobili.

fotovoltika-firmy-organizacie

Garantujeme všetkým svojím zákazníkom individuálny prístup a prípravu realizácie jednotlivých projektov vzhľadom k daným možnostiam a podmienkam. Samozrejmosťou je i poskytovanie náležitých záručných a po-záručných servisných služieb, vrátane odstránenia závad.
Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a dobrý pocit z toho, že môžete vďaka našim technológiám čiastočne prispieť k ekologickému využitiu prírodných zdrojov energie.

Produkt
Fotovoltická elkektráreň Fotovoltická elektráreň na kľúčFotovoltická elkektráreň na kľúč
Fotovoltické panely Fotovoltická moduly-panelyFotovoltické panely
Fotovoltické striedače Fotovoltická invertory-meničeFotovoltické striedače-invertory
Monitoring FVE Monitoring fotovoltických elektrární
Zabezpečenie FVE Fotovoltická elektráreň zabezpečenieZabezpečenie FVE pred krádežou a poškodením

Predaj fotovoltických panelov, solárnych invertorov. Montáž fotovoltických systémov a fotovoltických elektrární na kľúč.

Predávame, dodáváme a inštalujeme slnečné fotovoltaické panely Axitec, Kyocera, Ameri Solar, LDK Solar, YINGLI Solar, Trina Solar, Hisunage Solar a iné. Ich kvalita zaisťuje dlhodobý výnos a rýchly návrat investícií. Jedná se o výrobky popredných renomovaných výrobcov, ktorí dbajú na kvalitu svojich výrobkov. Taktiež zabezpečujeme monitoring a servis už postavených elektrární.